نام پروژه: مطالعات علاج بخشی سرریز و حوضچه های استهلاک انرژی سد قشلاق


کارفرما:

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:‌
استان کردستان

اهداف پروژه:

علاج بخشی و مرمت سرریز سد، به منظور فراهم نمودن امکانات بهره‌برداری ایمن و مناسب از سد

اجزاء پروژه:

سرریز
حوضچه‌های استهلاک انرژی

شرح پروژه:

سد قشلاق به منظور تأمین آب آشامیدنی شهر سنندج و آب مورد نیاز برای توسعه کشاورزی اراضی پایین دست و تنظیم جریان آب رودخانه و کنترل سیلاب احداث و در سال 1362 به بهره برداری رسیده است. در سال های اخیر خرابی های موضعی قابل ملاحظه ای در بتن اوجی و شوت و دیواره های جانبی سرریز در سطحی در حدود ده هزار متر مربع روی داده است. پروژه علاج بخشی سرریز جهت بررسی علل تخریب و ارائه طرح مرمت سرریز در دستور کار شرکت آب منطقه ای کردستان قرار گرفته است.

مشخصات پروژه:

نوع سد: سد خاکریز – سنگریزه ای با هسته ناتراوای مایل
ارتفاع: 80 متر
طول تاج: 330 متر
حجم خاکریز بدنه: 2.03 میلیون مترمکعب
ظرفیت مخزن: 224 میلیون مترمکعب

نقش شرکت بهان سد:

مشاور طرح مطالعات علاج بخشی