نام پروژه: مطالعات طرح تقویت و افزایش ارتفاع سد دز

image

کارفرما:
شرکت آب و برق خوزستان

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:‌
استان خوزستان

اهداف پروژه:

هدف از اجرای پروژه، تأمین آب اضافی برای کشاورزی و تولید نیرو از طریق افزایش ارتفاع سد موجود می باشد.

اجزاء پروژه:

اجرا تاسیسات موجود به شرح زیر است:
سد بتنی دو قوسی
تونل انحراف آب
سرریز
تونل های سرریز
نیروگاه
تونل های نیروگاه
تاسیسات آبگیر آب کشاورزی

شرح پروژه:

سد بتنی دو قوسی دز با ارتفاع 203 متر در سال 1342 بر روی رودخانه دز احداث گردید. این سد دارای سه آبگیر عمقی وآبگیر دو دهانه ای برای نیروگاه می باشد. در طرح اولیه حجم رسوب در دریاچه سد بعد از 50 سال 840 میلیون مترمکعب پیش بینی شده بود که متناظر با تراز 290 متر می باشد. در سال 1375 رسوب ذخیره شده در پشت سد حدود 23 متر از ارتفاع سد را دربرمی گرفت که به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از عمق پیش بینی شده بود.
مطالعات در دست انجام، معطوف به افزایش ارتفاع سد به منظور ایجاد ظرفیت بیشتر برای جبران کاهش ظرفیت ناشی از رسوب گذاری و تثبیت میزان آب مورد نیاز آبیاری و تولید نیرو می باشد.

مشخصات پروژه:

نوع سد : بتنی دو قوسی
ارتفاع سد: 203 متر
ظرفیت مخزن: 4190 میلیون مترمکعب
ظرفیت تولید نیرو: 520 مگاوات
تونل انحراف: قطر 15 متر و طول 670 متر

نقش شرکت بهان سد :

مشاور طرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل اول و دوم پروژه