نام پروژه: قطار شهری شیراز

image

کارفرما:
سازمان قطار شهری شیراز

حوزه فعالیت:
قطار شهری

موقعیت جغرافیایی:
استان فارس – شیراز

اهداف پروژه:

توسعه سامانه حمل ونقل داخلی شهر شیراز و ارتقاء کیفیت آن در حد استانداردهای جهان

اجزاء پروژه:

خط 1
خط 2
ایستگاه‌های زیرزمینی
ایستگاه‌های سطحی

شرح پروژه:

در طول مدت مطالعات مرحله اول و دوم پروژه پس از بازنگری کل طرح، سیستم LRT به عنوان مناسب‌ترین گزینه انتخاب گردید. در این سیستم هر قطار از سه واگن با ظرفیت 200 مسافر تشکیل می‌شود. حداقل زمان انتظار برای مسافر 3 دقیقه و زمان توقف قطار در کلیه ایستگاه ها 30 ثانیه خواهدبود. ظرفیت مسافربری هر خط در هر جهت 10 تا 15 هزار مسافر در ساعت خواهد بود مسیر خط یک قطار شهری شیراز از میدان الله آغاز و به میدان احسان ختم می‌گردد.

مشخصات پروژه:( خط یک)

الف : تونلها

طول :15 کیلومتر
قطر: 88/6 متر
پوشش داخلی بتن مسلح پیش ساخته
روش حفاری : حفاری بوسیله دستگاه EPB.TBM

ب : ایستگاهها

تعداد ایستگاه های زیر زمینی: 13 واحد
تعداد ایستگاه های  سطحی : 8 واحد
فاصله متوسط بین ایستگاه ها: 1 کیلو متر

نقش شرکت بهان سد :

مدیریت طرح در عملیات اجرائی با مشارکت شرکت متر

image
image
image
image