نام پروژه: طرح مطالعات توسعه منابع آب در حوزه آبریز رودخانه چهاردانگه

image

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای مازندران

حوزه فعالیت:
مطالعه جامع منابع آب

موقعیت جغرافیایی:‌
استان مازندران

مشاور:
مهندسین مشاور بهان سد

اهداف پروژه:

هدف از مطالعات واگذار شده به شرکت بهان سد، بررسی وضع موجود نحوه استفاده از منابع آب برای آینده به ویزه در بخش کشاورزی و تعیین راهکارهای مناسب به منظور تأمین تمام یا بخشی از این تقاضاها از طریق اجرای مناسب ترین و اقتصادی ترین روش های توسعه منابع آب با لحاظ ویژگی های زیست محیطی منطقه می باشد.

شرح پروژه:

رودخانه چهاردانگه یکیاز سرشاخه های اصلی رودخانه تجن واقع در استان مازندران می باشد. این رودخانه که از ارتفاعات مشرف به منطقه کیاسر سرچشمه می گیرد پس از اتصال با شاخه دودانگه پیکره اصلی رودخانه تجن را تشکیل می دهد. رودخانه تجن پس از عبور از شهر ساری ( مرکز استان ) و آبیاری اراضی شالی و باغات مرکبات در حوالی روستایی به نام فرح آباد به دریای خزر تخلیه می شود.
مطالعات شامل مراحل شناخت و امکان یابی و تکمیل مطالعات مرحله اول می باشد.

نقش شرکت بهان سد :

مشاور طرح جهت انجام مطالعات مرحله اول