نام پروژه: شبکه آبیاری و زهکشی دشت های عباس،عین خوش و فکه

image

کارفرما:
شرکت آب منطقه‌ای ایلام

حوزه فعالیت:
آبیاری و زهکشی

موقعیت جغرافیایی:
استان کرمانشاه – شهر قصر شیرین

مشاور:
مهندسین مشاور مهاب قدس

اهداف پروژه:

هدف از اجرای این پروژه افزایش درآمد کشاورزان منطقه و تامین امنیت شغلی آنها از طریق تامین آب برای آبیاری و توسعه کشاورزی می باشد.

اجزاء پروژه:

کانال اصلی انتقال آب به دشت عباس
شبکه آبیاری دشت عباس شامل واحد های عمرانی شمالی و جنوبی
کانال انتقال آب به دشت عین خوش
کانال انتقال آب به دشت فکه

شرح پروژه:

این پروژه،واحد های عمرانی شمالی  و  جنوبی دشت عباس و  کانال های انتقال آب عین خوش  و فکه را  در بر  می گیرد که در استان ایلام واقع شده اند. آب مورد نیاز برای آبیاری از سد کرخه تامین می شود که توسط یک تونل به طول 6 کیلومتر انتقال می‌‌یابد. پیش از اجرای پروژه تنها 2692 هکتار از اراضی مذکور قابل آبیاری بوده در حالیکه پس از تکمیل طرح، زمینهای تحت آبیاری به 52396 هکتار افزایش خواهد یافت.
این پروژه از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی تامین اعتبار شده است.

مشخصات پروژه:

کانال اصلی به طول 15 کیلومتر و ظرفیت 80 متر مکعب بر ثانیه
کانال انتقال آب دشت عین خوش به طول 32/15 کیلومتر و ظرفیت 8/7 متر مکعب بر ثانیه
کانال انتقال آب دشت فکه به طول  19 کیلومتر و ظرفیت 6/14 متر مکعب بر ثانیه
ایستگاههای پمپاژ مجموعا به ظرفیت 17/4 متر مکعب بر ثانیه
شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس به مساحت 19325 هکتار

نقش شرکت بهان سد :

مدیریت پروژه در مرحله عملیات اجرائی

image
image
image
image