image

نام پروژه:
سد گیلان غرب

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای غرب

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:
استان کرمانشاه

اهداف پروژه:

آبیاری 6000 هکتار اراضی دشت گیلان غرب

اجزاء پروژه:

سد مخزنی بر روی رودخانه گیلان غرب
مخزن مجاور چشمه

شرح  پروژه :

طراحی اولیه شامل یک سد خاکی با ارتفاع 60 متر و ظرفیت 5/28 میلیون متر مکعب ، دو ایستگاه پمپاژ و خط لوله انتقال آب به قطر 1400 میلیمتر و بطول 850/4 کیلومتر می باشد. هر ایستگاه پمپاژ مجهز به 8 دستگاه پمپ با ارتفاع پمپاژ 65 متر و یک مخزن به ظرفیت 11000 متر مکعب می باشد.

هنگام عملیات اجرائی به لایه های گچ در پی سد و کف مخزن برخورد شد.که برای حل این مشکل بازنگری طراحی این پروژه به شرکت بهان سد واگذار گردید.

مشخصات پروژه:

نوع سد : خاکی
ارتفاع سد :48 متر
ظرفیت مخزن مجاور چشمه: 2/8 میلیون متر مکعب

نقش شرکت بهان سد:

خدمات مشاوره ای برای اصلاح طراحی پروژه