سد و کانال انتقال آب سلیمان شاه

image

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای غرب

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:
استان کرمانشاه

اهداف پروژه :

تامین آب برای آبیاری 7000 هکتار اراضی کشاورزی دشت سنقر

اجزاء پروژه:

سد مخزنی
کانال انتقال آب

شرح پروژه:

دشت سنقر دارای اراضی بسیار مستعد برای کشاورزی است لکن به علت محدودیت منابع آبی مناسب بهره‌برداری از این استعداد میسر نبود. در این ارتباط رودخانه گاوه رود منبع مناسبی برای آبیاری این دشت در نظر گرفته شده و احداث سد مخزنی بر روی آن مورد مطالعه قرار گرفت.

مشخصات سد:

نوع سد: خاکی با هسته رسی
ارتفاع :5/28 متر
طول تاج: 109 متر
ظرفیت مخزن: 26 میلیون متر مکعب

نقش شرکت بهان سد:

مدیریت پروژه و خدمات مشاور فنی برای بهینه سازی ارتفاع سد