نام پروژه: سد نیروگاه برق آبی راغون

image

کارفرما:
شرکت سد و نیروگاه برقابی راغون ( وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان )

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:
تاجیکستان – شهر راغون – رودخانه وخش

مشاور:
هیدرو پروجکت مسکو + بویری

اهداف پروژه:

تولید 3600 مگاولت برق و ذخیره سازی 13.3میلیارد مترمکعب آب سیلاب رودخانه وخش

اجزاء پروژه:

بدنه سد

نیروگاه 6 واحدی زیرزمینی

6 رشته تونل انحراف

آبگیر نیروگاه ها و شفت آب بر نیروگاه

جبهه های کاری بهان سد به عنوان زیر مشاور شرکت تاجیکان:

تونل دسترسی T37

تونل دسترسی ”T3

مغار تعمیراتی تونل های انحراف 1 و 2

گالری های لرزه ای گسترده سد

اتاق هوادهی گالری کابل ها

دیوار حائل اتاق هوادهی گالری کابل ها

آنالیز پایداری مغار نیروگاه و ترانسفورمر