نام پروژه:
رسوب زدایی سد اکباتان

image

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای همدان

حوزه فعالیت:
تصفیه آب و فاضلاب

موقعیت جغرافیایی:
افزایش تامین آب برای شهر همدان