نام پروژه:
تونل انتقال آب نوسود

image

کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایـران

حوزه فعالیت:
تونل

موقعیت جغرافیایی:
استان کرمانشاه

پیمانکار:
شرکت جهاد توسعه منابع آب و بهان سد

اهداف پروژه:

هدایت و انتقال 45 متر مکعب بر ثانیه آب از رودخانه سیروان و چند رودخانه مرزی دیگر به حوزه های غربی کشور
تامین آب زراعی هزاران هکتار از اراضی استانهای غربی
ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی

اجزاء پروژه:

دو قطعه تونل به طول های 23 و 25.7 کیلومتر
بندهای انحرافی

شرح پروژه:

طرح تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح بزرگ تامین آب دشت‌های گرمسیری غرب کشور است. که اجرای آن امکان انحراف آب رودخانه سیروان و سایر حوضه‌های سیروان از جمله رودخانه لیله، زیمکان، کردی قاسم و … را به دشت‌های گرمسیر مناطق باختر و جنوب باختری کشور با هدف ترویج و گسترش کشاورزی آبی صنعتی و مدرن فراهم می‌سازد.
طرح تونل انتقال نوسود با طول 7/48 کیلومتر به دو قطعه تقسیم شده است. قطعه اول تونل با طولی برابر با 23 کیلومتر از روستای هیروی شروع و با عبور از رودخانه مره خیل به محدوده رودخانه لیله می‌رسد. قطعه اول نیز به دو بخش الف و ب تقسیم گردیده که بخش الف طولی در حدود 14 کیلومتر و بخش ب که تحت پیمان شرکت جهاد توسعه منابع آب می‌باشد طولی در حدود9 کیلومتر دارد. قطعه دوم تونل با طول 7/25 کیلومتر از رودخانه لیله در ادامه قطعه اول شروع گردیده و پس از عبور از رودخانه زیمکان و کردی قاسم در مجاورت رودخانه ازگله خاتمه می‌یابد.

مشخصات پروژه:

طول تونل : 48.7 km
قطر حفاری تونل: 6120  mm
ظرفیت  تونل: 45  m3/s

خدمات شرکت بهان‌سد:

شرکت بهان سد خدمات مشاوره فنی را به عنوان مشاور پیمانکار انجام می‌دهد.