نام پروژه:
بهنگام سازی طرح جامع آب در حوزه‌های آبریز مرزی غرب، کرخه، کارون، زهره، جراحی

image

کارفرما:
وزارت نیرو- شرکت مدیریت منابع آب ایران

حوزه فعالیت:
مطالعات جامع منابع آب، آبیاری و زهکشی

موقعیت جغرافیایی:
استان های خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و فارس

مشاور:
شرکت مهندسین مشاور بهان سد

اهداف پروژه:

بهنگام سازی طرح جامع آب کشور در حوزه های زهره، مارون، دز، کارون، کرخه و رودخانه های مرزی غرب با توجه به مسائل محیط زیستی و تغییرات به وجود آمده در تعهدات دولت برای احداث پروژه های آبی، تخصیص های جدید، تقاضاهای کشاورزی، شهری، صنعتی، پرورش آبزیان و نیازهای محیط زیستی.

شرح پروژه:

ثابت بودن منابع آب تجدید شونده از یک سو، افزایش روز افزون تقاضای آب در بخش های مختلف مصرف از سوی دیگر، ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضای آب را به صورت پایدار در حوزه های آبریز کشور با چالش های اساسی مواجه نموده است.

ماهیت فرابخشی و تاثیرگذاری مدیریت منابع آب بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و نیز تأثیرپذیری این مدیریت از همان بخش ها و نیز سایرملاحظات سیاسی، فرهنگی و بین المللی ایجاب می نماید که با توجه به موفقیت ها و شکست های دهه های قبل، رویکردهای جدیدی برای مدیریت آب کشور مبتنی بر اصول توسعه پایدار تدارک دیده شود.

نقش شرکت بهان سد :

مشاور طرح جهت انجام مطالعات