نام پروژه: افزایش ارتفاع سد اکباتان

image

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای همدان

حوزه فعالیت:
سد سازی

موقعیت جغرافیایی:
استان همدان

پیمانکار:
شرکت پیماب

اهداف پروژه:

تامین آب برای شهر همدان به میزان 32 میلیون متر مکعب در سال

اجزاء پروژه :

سد بتنی پایه ای
سر ریز
تخلیه‌کننده تحتانی

شرح پروژه :

کمبود آب مورد نیاز شهر همدان در سالهای اخیر ، افزایش ارتفاع سد اکباتان را ضروری نمود.
طراحی افزایش ارتفاع به نحوی انجام شده است که اجرای پروژه هیچ گونه وقفه ای در بهره برداری  از تاسیسات موجود را در بر نداشته است.
ارتفاع سد از 54 متر به 79 متر افزایش یافته است که در مقایسه با پروژه های مشابه کم سابقه است.
ظرفیت مخزن سد به 40 میلیون متر مکعب رسیده است که 32 میلیون متر مکعب نسبت به ظرفیت موجود افزایش دارد.

مشخصات پروژه پس از افزایش ارتفاع:

  1. نوع سد :  بتنی پایه ای
  2. ارتفاع :79 متر
  3. طول تاج:637 متر
  4. نوع سرریز: دریچه دار
  5. ظرفیت مخزن: 40 میلیون متر مکعب

خدمات شرکت بهان سد:

مطالعات، طراحی و نظارت بر عملیات اجرائی