شرکت مهندسی مشاور بهان سد با دارا بودن متخصصان کنترل پایداری، علاج‌بخشی و بهره‌برداری ‌انواع سازه‌ها در زمینه‌ی مطالعات کنترل پایداری، ایمن‌سازی، علاج‌بخشی، بازسازی، تاسیسات و سامانه‌های آبی و همچنین دستورالمعل‌های نگهداری و نظام بهره‌برداری سدها،سازه‌های نیروگاهی، دریایی، تونل‌های شهری و … فعالیت می‌نماید .

  • مطالعات کنترل پایداری سدها
  • مطالعات علاج بخشی و افزایش ارتفاع سدها
  • تهیه دستورالعمل بهره برداری و نگهداری سدها