معرفی شرکت

بخش آب و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به عنوان یکی از اولویت‌ها در برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. دراین خصوص سهم مهمی از منابع مالی کشور به ویژه از سال‌های آغازین برنامه های توسعه پنج‌ساله به بخش آب اختصاص یافته است. این روند در برنامه‌های مختلف سیر صعودی خود را طی نموده و به نظر می‌رسدکه تا یکی دو دهه آتی نیز همچنان ادامه یابد.

بدون شک برای تحقق اهداف این اولویت و هموار کردن مسیر توسعه در کشور، بایستی متناسباً ظرفیت‌هایی که پاسخگوی نیازها باشد در زمینه های مختلف به ویژه مدیریت طرح‌ها ایجاد و تقویت شود که دراین میان بخش خصوصی می تواند نقش مؤثر و قابل توجهی را به عهده داشته باشد. درواقع یکی از دلایل تأسیس شرکت بهان سد نیز درهمین راستا می باشد. مدیران و کارشناسان این شرکت دارای تجربیات اجرایی طولانی مدت بوده و از نزدیک مشکلات مربوط به مدیریت اجرایی پروژه‌ها را تجربه نموده‌اند.

یکی از موفق ترین تجربیات بهان‌سد در زمینه احیاء و بازسازی سدهای مخزنی کشور می باشد. بطوری که می دانیم سدهای بزرگ نسل اول که در کشور ساخته شده‌اند به تدریج به پایان عمر اقتصادی و یا فیزیکی خود نزدیک می شوند. بنابراین حفاظت، احیاء و بازسازی این سدها به منظور بهره برداری پایدار و طولانی مدت از آنها یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌هایی است که می بایست به آن همت گماشت. در این خصوص خدمات مهندسی افزایش ارتفاع دو سد بزرگ کشور یعنی سدهای دز و اکباتان که از تاریخ ساخت و بهره‌برداری آنها بیش از 40 سال سپری شده به این شرکت واگذار شده است.

مطالعات، طراحی و عملیات اجرائی سد اکباتان که با افزایش ارتفاع حدود 25 متر توانسته است بیش از 5/4 برابر حجم آب تنظیمی را در شرایط قبل از افزایش ارتفاع، برای آب شرب همدان و حقابه های کشاورزی تأمین نماید، توسط این مهندسین مشاور پایان یافته و هم اکنون در دست بهره برداری می باشد. انجام مطالعه و تهیه طرح اجرایی برای افزایش ارتفاع سد دز نیز که یکی از مهمترین و حساس‌ترین سازه های آبی جهان می باشد در دست انجام  است. بررسی های انجام شده نشان داده است که می توان تا حدود700 میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت مخزن این سد با هزینه‌های قابل قبولی اضافه نمود.

ارائه خدمات مدیریت طرح بعنوان عامل چهارم به ویژه در مورد طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب و شبکه های بزرگ آبیاری یکی دیگر از زمینه‌های تخصصی شرکت بهان‌سد می‌باشد. در این باره شرکت مسئولیت مدیریت اجرایی سد و تونل گاوشان که یکی ازبزرگترین طرحهای انتقال بین حوضه ای آب می باشد و نیز شبکه های آبیاری ثقلی و تحت فشار دشتهای عباس، عین خوش و فکه را بعهده داشته است. عملیات اجرایی سد گاوشان در اوایل سال 1384 خاتمه یافت و عملیات اجرایی تونل انتقال آب نیز پایان یافته و در دست بهره برداری می باشد. با توجه به تجربیات کسب شده از طرح مذکور، ارائه خدمات مدیریت طرح برای یکی دیگر از عظیم ترین طرحهای انتقال بین حوضه ای یعنی طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون به رفسنجان نیز در سال های گذشته به این شرکت ابلاغ شده بود.

علاوه بر طرح‌های ذکر شده، بهان سد خدمات مدیریت طرح را برای پروژه بزرگ قطار شهری شیراز و تعدادی دیگر از طرح های توسعه منابع آب کشور ارائه نموده که مشخصات آنها دراین مجموعه ذکرگردیده است.

سخن مدیرعامل

کمبود و بحران آب که در سال های اخیر بروز عینی پیدا نموده و انتظار می رود کلیه مولفه های توسعه را در سطح ملی و مناطق مختلف تحت تاثیر قرار داده و به صورت جدی پایداری را درابعاد مختلف تهدید نماید، کلیه مسئولین، اقشار مختلف جامعه و بطور کلی ارکان حکمرانی را برای مقابله و مواجهه با پدیده پیش آمده و گذر از شرایط بحرانی به سمت و سوی امنیت آبی، در معرض و بوته آزمایش بزرگ قرار داده است.

بدون تردید در این میان نقش مهندسین مشاور به عنوان اصلی ترین ظرفیتهای تاثیر گذار در تهیه و اجرای طرحهای سازه ای و غیر سازه ای با هدف حداکثر نمودن بازدهی آنها با کمترین ریسک های اجتماعی و زیست محیطی در این مقطع تاریخ ساز بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز می باشد.

در واقع در این مقطع زمانی، مهم ترین و مبرم ترین هدف استراتژیک شرکت بهان سد، مشارکت در فرایند گذر از شرایط فراهم شده می باشد.

شایان ذکر است که مدیران شرکت بهان سد که خود دارای تجربه متمادی و طولانی در بخش آب کشور میباشند با درک نیازهای واقعی بخش آب در این مقطع زمانی و حساس تمام تلاش خود را برای کمک به فرایند بهبود وضعیت با استفاده از مجموعه تجربیات و ظرفیتها اعمال خواهند نمود.

یکی از مهمترین حوزه های فعالیت شرکت بهان سد تمرکز در احیاء و بازسازی طرحهای توسعه منابع آب میباشد. بطوریکه می دانیم طرحهای آبی نسل اول که حدود پنج دهه پیش بهره برداری از آنها اغاز شده، به تدریج به پایان عمر اقتصادی خود نزدیک می شوند. بنابراین حفاظت، احیاء و بازسازی این نوع سازه ها، بهرهبرداری پایدارتر و طولانی مدت از آنها را با هزینه کمتر تضمین نموده و در عین حال از اثرات منفی طرحهای جدید توسعه نیز اجتناب می شود. این وضعیت با موازین و ضوابط مدیریت یکپارچه منابع آب و همچنین توسعه پایدار سازگاری دارد.

انجام مطالعات طرح های جامع آب یکی دیگر از عرصه های فعالیت شرکت بهان سد را تشکیل می دهد که نیاز واقعی دوران گذر از مدیریت عرضه به تقاضای آب می باشد.

رجاء واثق دارد که با ظرفیتهای فراهم شده از یک سو و پشتیبانی کارفرمایان محترم از طرف دیگر میتوان گذر  از شرایط تاریخی فراهم شده را با هزینه های کمتر و بازدهی بیشتر امکان پذیر نمود.


نمودار سازمانی
image
تقدیرنامه‌ها
image
image
image
image
image
image
image
image
image
گواهینامه‌‌ها
image
image
image
image
image
image