نام پروژه:
رسوب زدایی سد اکباتان

image

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای همدان

حوزه فعالیت:
تصفیه آب و فاضلاب

موقعیت جغرافیایی:
افزایش تامین آب برای شهر همدان

اجزاء پروژه:

بازسازی دریچه های لایکش
ترمیم دریچه های رادیال سرریز
ترمیم سازه سد،محوطه سازی و ترمیم ساختمان های بهره برداری
رسوب زدایی مخزن سد
نصب ابزار دقیق جدید

شرح پروژه:

حدود 40 سال بهره برداری نامناسب از سد اکباتان و سازه های وابسته آن که در تامین آب شهر همدان نقش کلیدی دارد ، مشکلات جدی در بهره برداری از این تاسیسات را بوجود آورده بود.
به منظور بازگرداندن  تاسیسات به وضعیت قابل استفاده ، مطالعات و طراحی عملیات بازسازی ، مرمت و رسوب زدایی و نظارت بر اجرای پروژه به شرکت بهان سد واگذار گردید.

خدمات شرکت بهان سد :

خدمات مهندسی مطالعات، طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی