کنترل پایداری و علاج بخشی

شرکت مهندسی مشاور بهان سد با دارا بودن متخصصان کنترل پایداری، علاج‌بخشی و بهره‌برداری ‌انواع سازه‌ها در زمینه‌ی مطالعات کنترل پایداری، ایمن‌سازی، علاج‌بخشی، بازسازی، تاسیسات و سامانه‌های آبی و همچنین دستورالمعل‌های نگهداری و نظام بهره‌برداری سدها،سازه‌های نیروگاهی، دریایی، تونل‌های شهری و … فعالیت می‌نماید .

 • مطالعات کنترل پایداری سدها
 • مطالعات علاج بخشی و افزایش ارتفاع سدها
 • تهیه دستورالعمل بهره برداری و نگهداری سدها

ادامه مطلب

آبیاری و زهکشی

 مهندسین مشاور بهان سد بیش از 12سال است که مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه‌های بزرگ آبیاری و زهکشی را در بیشتر نقاط کشور به عهده داشته و دارد.

 امروزه مشاورین بهان سد به خود می‌بالد که تاکنون پروژه های مهمی در ضمینه شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی کشور را در مطالعه و یا مطالعه و طراحی نموده است. این فعالیت‌ها با انجام مطالعات تفصیلی، طراحی

شبکه‌های اصلی و فرفی آبیاری و زهکشی، نظام‌های توزیع آب در مزرعه و اصلاح شبکه‌های زهکشی را شامل می‌شود. این شرکت همچنین، در انجام مطالعات بهبود و طرح های توسعه نظامهای آبیاری و زهکشی موجود فعال بوده و هست.

خدمات تخصصی

 • مدیریت مصارف آب
 • تهیه طرح‌های گسترش شبکه های آبیاری و زهکشی

 

ادامه مطلب

سد سازی

شرکت بهان سد عهده دار مطالعه، طراحی و نظارت بر انواع گوناگون پروژه های سد شامل، سد قوسی و سد خاکی می باشد.
در این شرکت علاوه بر استفاده از نرم افزارهای متداول و به روز شده ، برنامه های خاصی برای تحلیل و تفسیر بدنه سد و سازه های حجیم استفاده می شود. در ضمن تحلیل پایداری و علاج بخشی سدهای قدیمی نیز از آیتم های مورد مطالعه این مهندسین مشاور می باشد.

خدمات تخصصی

 • مطالعه و طراحی سازه های هیدرولیکی
 • طراحی سازه و پی 
 • تدوین برنامه های مدلسازی فیزیکی برای سازه های هیدرولیکی
 • انجام عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در پروژه های سد سازی
 • تدوین برنامه های زمین شناسی مهندسی و ویژگی های مصالح و تفسیر نتایج آنها
 • تهیه مدل های عددی برای سازه های هیدرولیکی
ادامه مطلب